Efter kriget på västra Balkan, och efter mer än tio års isolering inte bara från omvärlden utan också från det civila samhället, har museerna i Serbien så sakteliga börjat diskutera och utveckla sin verksamhet. 

Från att tidigare enbart fokuserat på sina samlingar, har man sedan tidigt 2000-tal framför allt börjat tala om sitt pedagogiska uppdrag. Visserligen menar museerna att bristen på medel är akut, men svårigheterna i förändringsprocessen handlar också om ett föråldrat ledarskap och museitjänstemännens syn på sitt eget arbete. En annan bidragande orsak till problemen är att flera viktiga museer, som borde vara de som driver utvecklingen framåt, är stängda sedan flera år. Många museer har inga pedagoger anställda och driver heller ingen pedagogisk linjeverksamhet, än mindre verksamhet baserad på samverkan med skolan och skolans läroplan.

StafettbloggAv dessa anledningar leder Sveriges ambassad i Belgrad sedan tre år ett museiutvecklingsprojekt i Serbien. Med utgångspunkt i lokala behov har vi fokuserat på tre områden - historiebruk, samtidsdokumentation och pedagogik/publikutveckling. Sedan start har vi arrangerat konferenser och workshops, alltid i samarbete med svenska och serbiska kollegor. Vi har gjort ett antal studieresor till Sverige och skapat informella nätverk i Serbien som träffas med jämna mellanrum. Våra prioriteringar är alltid möten mellan människor, utbyte av kunskap och återkoppling.

I denna stafettblogg skulle jag vilja berätta lite om de projekt vi bedriver men också säga något om de museer i Sverige som vill arbeta med oss i Serbien. Jag tror nämligen att det är viktigt att ibland konfronteras med viktiga och svåra frågor utanför Sveriges och museibranschens gränser. Ofta är det i samtal och möte med andra som vi får syn på oss själva och det vi gör. Ibland kanske vi inser storheten med våra projekt, och ibland kanske vi också inser våra begränsningar. Många är i alla fall de svenska kollegor som vittnar om den ömsesidiga respekt och de goda samtal de har haft med serbiska kollegor.

Ambassadens museiutvecklingsprojekt finansieras till stor del av Svenska institutet. Men vi utvecklar alltid våra projekt tillsammans med serbiska partners som också står för lokaler, logistik och personal, men också marknadsföring. Våra svenska kollegor får sina resor och hotell betalda av projektet, men de står också för kontinuitet och engagemang i nästa steg i processen. Tack Historiska museet, Tekniska museet, Armémuseet, Nordiska museet, Samdok, Kalmar Läns museum, Moderna museet, Forum för levande historia, Malmö museer, Stockholm stadsmuseum och många fler för ert engagemang.

/Helene Larsson Kulturråd vid Sveriges ambassad i Belgrad