Jenny_frontAtt hitta nya och oväntade samarbeten är en styrka jag gärna lyfter fram när jag berättar om vårt museum. Samarbeten på regional, nationell och internationell nivå stärker oss som aktör och ger oss också möjlighet att bidra till besöksnäringen här på ön.

Vi har spännande tider framför oss! 2018 står en ny kryssningskaj färdig i Visby. Den nya kajen innebär att upp emot 6 000 kryssningsturister kan besöka Gotland under en dag. En stor möjlighet att få visa upp vår verksamhet för ännu fler, samtidigt som det ökade antalet besökare förstås även innebär utmaningar.

Bild 1. GuiderJust nu jobbar vi intensivt med att bygga upp en pool av skickliga och språkkunniga guider.

Tillsammans med besöksnäringen planerar vi för hur gästerna ska få en positiv helhetsupplevelse. Det handlar bland annat om att se till att det är lätt att hitta till oss och andra besöksmål, skriva avtal med turoperatörer och bygga upp en pool av skickliga och språkkunniga guider. Genom att jobba tillsammans med andra kan vi vara med och utforma helhetsupplevelsen av besöket på Gotland, där museet eller en stadsvandring är en del av helheten.

Bild 2. BungeGotlands Museum är huvudägare för Bungemuseet AB. Vi bidrar bland annat med erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling.

2016 bildades bolaget Bungemuseet AB, med Gotlands Museum som huvudägare. Bungemuseet AB är ett driftsbolag som ansvarar för verksamheten på friluftsmuseet i Bunge på norra Gotland. Museet hade under många år organisatoriska och ekonomiska svårigheter. Genom att bolaget tar över ansvaret, med Gotlands Museums erfarenheter av affärs- och verksamhetsutveckling ser vi nu möjligheten att vända den negativa utvecklingen.

I ett samarbete med Statens Fastighetsverk har vi uppdraget att utveckla Roma Kungsgård som besöksplats. Vi tar det kulturhistoriska ansvaret och utvecklar vandringar, skyltning, utställningar samt forskning kring platsens historia.

På en internationell nivå är vi aktiva i museinätverket Museums in the Baltic, som vi själva initierade 2010. I dag har vi samordningsansvaret för nätverket, som omfattar ett 40-tal museer runt Östersjön. Syftet med nätverket är att uppmuntra samverkan och utbyte inom forskning och utställningar såväl som marknadsföring och butiksutveckling.

Ja, nog är det så att samverkan är en grundpelare i Gotlands Museums verksamhet. Vi är en aktör att räkna med och det är jag stolt över.

/Jenny Westfält

Jenny är Gotlands Museums biträdande museichef och avdelningschef för utställningar och pedagogik. I sin yrkesroll brinner Jenny för att skapa upplevelser för alla åldrar.

 

Gotlands museum är en av de tre nominerade till Årets museum 2017. Juryns motivering lyder: Museet har via affärsmässig strategi fått ett stort genomslag i närområdet genom ett stort visionsarbete och nyskapande idéer om tillgängliggörandet av kulturarvet. Med en stark roll inom besöksnäringen och byggandet av varumärket Gotland, årliga affärsplaner, nya kompetenser vid museet, som affärsutvecklare och kulturarvskonsulent, och oväntade samarbeten med övriga museer och hembygdsföreningar på ön har detta utgjort grunden för att skapa helhetsupplevelser för besökaren. Genom att arbeta brett, vara ett museum för alla och angeläget i samhället har det gett ett ökat ekonomiskt utrymme som stärkt insatserna i uppdraget som regionalt museum.

www.gotlandsmuseum.se

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.