larsA_frontFör några dagar sedan presenterade regeringen propositionen Kulturarvspolitik. Den innebär de mest omfattande förändringarna av kulturarvspolitiken sedan 1974, när den moderna kulturpolitiken introducerades. En viktig förändring är att Riksantikvarieämbetet får ett vidgat uppdrag som museimyndighet. Det är ett uppdrag vi ser fram emot.

Det finns stora fördelar med att en myndighet har ett mer samlat ansvar i relation till museisektorn. Sektorn präglas av en mångfald av institutioner över hela landet; stora och små, professionella och ideella, offentliga och privata. Museernas verksamhetsfält spänner över allt som rör människa och natur - i alla tider. Behoven av överblick, samverkan och stöd är därför stora. Det är med tillförsikt, men också med ödmjukhet, som vi på Riksantikvarieämbetet tar oss an vårt nya uppdrag att bli en samlande myndighet för museifrågor.

Det kommer att ta tid att skapa den verksamhet som regeringen vill att Riksantikvarieämbetet ska ha. Men redan den 31 maj upphör Riksutställningar som myndighet. Vi arbetar därför nu med att ta över uppgifter från Riksutställningar. Där finns det värdefulla kunskaper och erfarenheter som vi vill kunna ta till vara i vår nya roll.

Östasiatiska höstmötet nov 2016 Foto Åsa Sundin CCBY2

Vi ser över vår organisation och kommer enligt inriktningsbeslutet att rekrytera omkring 14 personer så snart som möjligt. Vi skapar ett nytt verksamhetsområde, kulturarvscentrum, för att börja bygga upp den verksamhet som regeringen beskrivit i propositionen. De uppgifter vi får ska vi utföra i ett nytt sammanhang som kulturarvscentrum och museimyndighet. Mer om hur vår organisation förändras kan du läsa här.

Samverkan och dialog med museisektorn är en framgångsfaktor. För att styra verksamheten mot gemensamma behov och nyttor har vi inlett den så kallade museidialogen. Mer om den kan du läsa här, samt i ett kommande blogginlägg här av projektledaren Ulrika Mebus.

Museer är viktiga samhällsinstitutioner. De har en unik kompetens och en trovärdighet hos breda grupper i samhället som få andra institutioner kan mäta sig med. Det ska inte underskattas i en tid som präglas av samtal om postsanningar och faktaresistens. På Riksantikvarieämbetet ser vi fram emot vårt vidgade uppdrag att stödja museer i Sverige att göra skillnad - såväl i enskilda människors liv som i arbetet för ett hållbart och inkluderande samhälle.

/Lars Amréus
riksantikvarie