Roligt att få vara den som inviger museernas stafettblogg. Tanken att olika personer ska blogga en vecka i taget är intressant, och jag hoppas att många både kommer att vilja skriva i – och följa – denna blogg. Museerna har utan tvekan stärkt sin ställning under det senaste decenniet; inte minst som arenor för viktiga samhällsdiskussioner.

Stafettblogg För några veckor sedan lämnade Riksförbundet Sveriges museer och centralmuseerna in sina rapporter om samverkansuppsdragen, och jag har nu läst igenom dem. Det är verkligen ett gediget arbete som RSM och centralmuseerna lagt ner, och jag tycker det finns många tänkvärda aspekter i dem. Det var särskilt roligt att läsa om det arbete som Riksförbundet har inlett, och att de tycks ha funnit formerna för hur samarbetet bör ske framöver.

Ett av de mest aktuella områden som lyfts fram i utredningarna är digitaliseringen av vårt kulturarv. Då vi på kulturdepartementet för närvarande arbetar intensivt med att ta fram en nationell strategi för digitalt bevarande, kommer de tankar som förs fram i utredningarna väl till pass. Att centralmuseerna nu har en gemensam vision för digitaliseringen av föremålssamlingarna är utmärkt och stärker utan tvekan museibranschen i det fortsatta digitaliseringsarbetet.

Nu måste jag vidare till ett möte, men återkommer under veckan med fler inlägg.

/Lena Adelsohn Liljeroth

Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix