Delaktighet och samhällsrelevans är honnörsord i strategier och varumärkesplattformar för våra museer idag. Vi är alla överens om att detta är viktiga utgångspunkter för vår verksamhet. Men våra museer blir inte bättre än vad vi gör dem. Det räcker inte med att vi intellektuellt är eniga om att detta är viktiga begrepp. Vi måste omsätta dem i verkligheten också.

StafettbloggDelaktighet skapas bara om vi bjuder in på riktigt. Då måste vi öppna upp museerna för andras tankar och idéer och på så vis göra oss sårbara. Det handlar faktiskt om att våga släppa kontrollen för ett ögonblick – att släppa styret och kanske till och med att blunda en kort stund. Det är obehagligt i stunden, men innerst inne vet vi att det kommer att gå bra. Det blir inte som vi hade gjort, men det blir något annat. Kanske till och med bättre? För delaktighet handlar också om att lära sig av våra besökare. Unga som gamla och nya som trogna.

bildPå Östergötlands museum arbetar vi sedan många år med olika delaktighetsprojekt. Vårt senaste heter Välj nåt, gör nåt säg nåt och är ett samarbete med Norrköpings konstmuseum där ungdomar skapar egna verk i dialog med våra samlingar som sedan ställs ut tillsammans med originalverket i våra utställningar. I mötet mellan ungdomarna, konsten och oss uppstår en nyväckt energi och glädje som så tydligt illustrerar vilken enormt stark kraft kulturen har.

För att museerna ska vara samhällsrelevanta behöver vi ta upp ämnen som är aktuella för människor just nu och att använda konsten, föremålen och berättelserna för att tydliggöra eller ge det som händer idag ett nytt perspektiv. Att visa att det kan finnas alternativa sätt att se på en fråga. Det kan innebära att vi måste våga satsa på det inte helt säkra, sticka ut hakan lite och vara beredda på att få oss en törn. Vi är flera institutioner som under det senaste året varit tvungna att ändra eller på eget initiativ har ändrat i utställningar eller arrangemang. Vilket också har debatterats häftigt i media. Hos oss har det handlat om både utställningen Middag med Pol Pott som Forum för levande historia producerat och våra egna tillägg i utställningen Kan svenskheten ta slut som kom ifrån Regionmuseet i Kristianstad. Det finns inga självklara svar på var vi ska sätta gränserna för vad vi kan visa och säga, men i de allra flesta fall är det inte svårare än att tänka igenom vårt budskap och sedan argumentera för vårt beslut.

För om inte vi som är offentligt finansierade vågar lyfta känsliga frågor och ta diskussionen vem ska våga då?

/Maria Jansén, chef för Östergötlands museum

Länk till SVT inslag om stängning av utställningen Middag med Pol Pott

Länk till SVT inslag om återöppning av utställningen Middag med Pol Pott