Så var det över. Efter nästan ett års förberedelser har vi nu avslutat Vårmöte 2011. Det känns lite tomt på något vis, men samtidigt är jag fylld av inspiration. Nu ska de äras som har gjort jobbet, nämligen vår projektledare Roxane Pisarska och alla som arbetar på museerna i Museiparken. De har gjort ett fantastiskt arbete. Utan deras engagemang och glädje inför uppgiften hade det inte gått att genomföra ett så lyckat möte.

Vad kan man då dra för slutsatser? Innan vi kan ge ett svar på den frågan måste vi nog alla smälta intrycken från det 25-talet seminarier och diskussioner som ägt rum under tre dagar. Men en sak är säker. Den svenska museibranschen står väl rustad inför framtiden. Det pågår en spännande diskussion om branschens framtid och utveckling, vilket märktes inte minst under Vårmötet 2011.Stafettblogg

Med facit i hand var årets tema på Vårmötet ett bra val. Genom att våga vända och vrida på perspektiven kan vi som bransch möta framtiden med tillförsikt. De svenska museerna är angelägna och kompetenta. Genom att inte rädas framtiden utan istället ständigt ha fokus på utvecklingen kan vi behålla och stärka vår position.

Nu startar arbetet med vårmöte 2012. Nästa gång håller vi till i Göteborg. Vad ska vi ha som tema? Kom gärna med inspel!

Nu tänker jag ta helg. Det är bara en sak som bekymrar mig. Eftersom det är 1:a april så går man inte säker. Hittills har jag inte blivit lurad…vad jag vet.

/Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer