ulrikaNu har jag sedan ett par månader jobbat på Riksantikvarieämbetet med ett av de roligaste uppdragen på länge: museidialogen. Att komma direkt från ”golvet” från kulturmiljöavdelningen på Gotlands Museum till att ägna mig åt mer övergripande, strategiskt arbete för Riksantikvarieämbetets nya museiuppdrag är oerhört stimulerande.

Museidialogen handlar om att Riksantikvarieämbetet ges i uppdrag att vara en central myndighet för museifrågor, allt enligt regeringens proposition Kulturarvspolitik. För att kunna möta museisektorns behov på bästa sätt gör myndigheten därför det självklara, nämligen att med öppet sinnelag lyssna på vad museerna har att berätta för oss om nuläge, behov och önskemål. Utifrån det extraheras ett underlag som bildar utgångspunkt för hur det nya myndighetsuppdraget ska utformas. Vi vill veta vilka frågor och ämnesområden som upplevs som mest angelägna, vad som har högst prioriet inom sektorn. För som kulturarvsmyndighet är vi väl medvetna om att vårt gemensamma kulturarv, som ju museerna arbetar med i en eller annan form, är vittomfattande och brett och att myndigheten därför inte kommer att kunna matcha alla önskemål med en gång. Nej, det kommer att bli nödvändigt att prioritera och göra en långsiktig plan för hur myndigheten på bästa sätt kan vara ett stöd för museerna.

Museidialogen drivs nu intensivt som ett projekt under våren och försommaren och vi ser den som början på en långsiktig dialog mellan museerna och museimyndigheten.

Hur gör vi då? Jo, vi möter och kommunicerar med olika centrala nätverk inom museibranschen. Vi åker också på ”turné” i landet. I Lund, Göteborg, Umeå och Stockholm träffar vi museer på öppna möten. Länk till inbjudan kommer att finnas här».

ulrika_mats
En mycket viktig partner i arbetet är Sveriges Museer, och vi kommer förstås att finnas på plats på Vårmötet i Södertälje i slutet på april. Kom förbi och byt några ord med oss i vår lounge på onsdagen då!

Vi har också lagt upp en hemsida, www.raa.se/museidialogen där vi uppdaterar informationen och samlar referat från de olika dialogmötena.

Vi har även en Facebookgrupp där det går bra att göra inlägg, så gå gärna med i Museidialogen-Riksantikvarieämbetet.

Och såklart går det alltid bra att ta direktkontakt med mig på e-post ulrika.mebus@raa.se eller telefon 08-5191 84 23

/Ulrika Mebus