Bekant för många i offentlig sektor...

StafettbloggTrevligt att få tillfälle att reflektera runt några av de framgångsfaktorer vi ser kring Marinmuseums ubåtsprojekt. I den senaste bloggen konstaterade jag att utan en klar och förankrad gemensam målbild är det svårt att skapa engagemang och därigenom vara resurseffektiv och nå dit man vill. Detta kan liknas vid kompassen som visar den gemensamma vägen eller som locket till pusslet där vi sedan gemensamt lägger bit för bit.

Vi börjar "så att säga" med slutet eller målbilden i åtanke.

Det var det första. Det andra och som kan bidra till god utveckling utan tillskott av resurser verkar handla om den kraft som finns i faktorn "tillsammans."

Vi har precis avslutat ett möte med den referensgrupp som företräder EU- projektet som delfinansierar Marinmuseums ubåtshall. Totalt handlar det om en tillväxtkopplad ekonomi runt 30 Mkr inklusive medfinansiering.

Engagemanget och viljan i stödgrupperna är tydlig. I dessa grupper finns riksdagspolitiker, näringsliv, föreningsliv och landshövdingen - listan kan göras lång. Utan deras stöd – ingen ubåtshall. Säkert som ”amen i kyrkan”.

Noterar som sagt ett påtagligt engagemang nuförtiden. Några faktorer som jag tror bidragit till det solida stöd ubåtshallen har idag är:

1. Tiden
I fyra år har vi presenterat i mötesrum, lunchrum, EU-rum, kommunstyrelserum, media, internt m.fl. Det tar tid även för den bästa idén att börja gro och sedan ta fart. Djupa rötter först- grenverk sedan. Så på våren - skörda på hösten. Det finns ingen genväg här… Tror inte man ska be människor att ta ställning för snabbt. Ett bra tag märker man inget, men trägen vinner och till slut börjar nätverken bli projektets ambassadörer och vill självständigt företräda idén. Med människor är ofta en långsam progress en förutsättning för effektivitet. Annars är ofta effektivitet sammankopplat med att något sker snabbt - tänker jag...

2.Vinna - vinna
I dialogen med partners. Inte minst finansiärer. Offentliga som EU, såväl som privata bidragsgivare; som Mikael Blomkvist med sina 2,5 Mkr - ur egen plånbok. Men även med Wallenbergsstiftelsen har det varit avgörande att vi gjort vårt yttersta för att hitta lösningar som börjar med att förstå vad som har betydelse för den andra parten. Jag märker att det har varit avgörande med denna ordning. Börja med din partners intressen och sedan dina egna. Det öppnar dörren och håller den öppen eftersom tillit och förtroende skapas med det som värdering.

3. Synergi
När förtroende finns och samarbetsmiljön är djärv såväl som trygg finns möjligheter att hitta och skapa helt nya lösningar. Synergi bygger på vår idé och partnerns ide i kombination. Inte en kompromiss mellan dessa två utan en ny gemensam modell. Lyckas man med det kan 1+1 inte bara bli 3 utan 5, 12 eller mer. Att bryta traditionella tankemönster skapar grund för gemensamma genombrott. Alla vinner.

Jepp! Tillräcklig tid, vinna - vinna, och synergi har hjälpt oss att skapa mer utan tillskott av anslagsmedel. Totalt omfattar ubåtshallen en budget om ca 140 Mkr. Detta har kunnat finansieras genom att hitta gemensamma lösningar som bygger på synergier mellan flera partners mål. Inte minst det faktum att EU satsar 30 Mkr, inklusive medfinansiering, ur en utvecklingsfond ämnad för näringslivsutveckling visar hur vi kan utveckla kulturverksamheter utan att enbart luta oss mot kulturanslag.

Det var målbilden och tillsammans - kraften. Två av tre framgångsfaktorer. Tredje faktorn och sista bloggen från oss handlar om kommunikation.

/Richard Bauer
Chef Marinmuseum, Karlskrona

De kommande veckorna bloggar företrädare för finalisterna i Årets museum. Först ut är Marinmuseets chef Richard Bauer.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.