DIREKTSÄNDNING från lanseringen 9 mars>>>

Nu ska scenkonst- och museiorganisationerna runt om i Sverige ta en större andel av EU:s strukturfondsmedel. Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges museer lanserar 9 mars ”Klokboken: vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU-stöd”. Rapportens syfte är att ge kunskap och verktyg som ökar andelen beviljade projekt inom strukturfondsprogrammen. Den är framtagen med stöd av Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar.

Hela pressmeddelandet som pdf>>>

Klokboken släpps i samband med en första direktsänd workshop i Stockholm 9 mars kl. 13.00–16.00, Konserthuset, Aulinsalen. Den kommer finnas fritt nedladdningsbar på respektive organisations webbplats. Arrangemanget genomförs under mars månad på tre andra platser i landet:

Malmö: 10 mars kl. 13.00–16.00, Malmö Stadsteater

Göteborg: 30 mars kl. 13.00–16.00, Världskulturmuseet

Umeå: 31 mars kl. 13.00–16.00, Västerbottens museum
Anmäl dig till lanseringen 9 mars>>>