SOM-institutets förtroendeundersökning visar att museerna rankas högt av allmänheten. Resultatet backas upp av de svenska museicheferna där en klar majoritet vittnar om positiv återkoppling från publiken, enligt en ny rapport från Sveriges Museer. Rapporten släpps under Kultur i Almedalen och kommenteras av partiernas kulturpolitiska talespersoner på ett seminarium.

 

Länk till seminariet inspelat på Kultur i Almedalen 5 juli 2022.

 

– Med så här högt förtroende får museerna en särställning i ett samhälle där sanningen sätts på spel. Det är ett förtroende som förtjänats genom hårt arbete i många år, säger Maria B Olofsson, t.f. generalsekreterare Sverige Museer.

SOM-undersökningarna genomförs varje år sedan 1986 av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Syftet med undersökningarna är att kartlägga svensk opinion och belysa hur svenska folkets vanor och attityder förändras över tid. Måttet som anges är förtroendebalans bland dem med åsikt i frågan. Museerna fick en förtroendebalans på +59 i undersökningen. Några andra exempel ur den aktuella undersökningen 2021 är Sjukvården som ökat sina siffror under pandemin och toppar listan med +64, Valmyndigheten +59, Justitiekanslern +22 och de politiska partierna -28.

Enligt en Novusundersökning i mars 2022 toppar museerna som den kulturform som flest vill lägga skattepengar på. Arkiv och Litteratur/läsande/språk var de kulturformer som kom på andra respektive tredje plats med ganska god marginal efter museerna enligt undersökningsresultatet. Så här sammanfattas resultatet av SR Kulturnytt som beställde undersökningen: ”Nästan varannan person (47 procent) vill att staten ska satsa mer pengar på museum, det visar en Novusundersökning som Kulturnytt har låtit göra. Speciellt bland vuxna med barn i hushållet står museer högt på priolistan (55 procent)”.

 

Läs hela rapporten här: +59, förtroende javisst. Läget i landet enligt 73 museichefer.